Kumpirmasyon ng Pag-enrol Online

Kumpirmasyon ng Pag-enrol Online

Para sa mga nag-enroll noong May 30-June 2, maaari na ninyong malaman kung nairecord na ang inyong enrolment online.
Magpunta lamang sa bit.ly/des1enrollconfirm

Itype lamang ang tamang spelling ng pangalan base sa iyong inilagay sa enrolment form

HALIMBAWA:

CRUZ MA. ANNA

(hindi na kasama ang gitnang pangalan)

Kung hindi lumitaw ang inyong pangalan ay maaari ninyong kontakin ang kanyang dating gurong tagapayo o magcomment sa post na ito.

Title Image by Cool Text: Free Graphics GeneratorEdit Image

Leave a Comment