DES1 Enrolment Hotline

DES1 Enrolment Hotline

Nakapag-enroll ka na ba?

May katanungan ka ba tungkol sa enrolment para sa taong panuruan 2020-2021?

Narito ang mga designated focal person na maaari mong i-text o tawagan.

👩‍🏫 KINDER
Ella D. Mesia
09519114002

👩‍🏫 GRADE 1
Leni S. Magbitang
09172720573

👩‍🏫 GRADE 2
Efrenia G. Tabudlong
09173300477

👩‍🏫 GRADE 3
Analiza M. Fernandez
09067185082

👩‍🏫 GRADE 4
Rina Jean A. Soriano
09777367590

👩‍🏫 GRADE 5
Gemma Theresa C. Santos
09564623257

👩‍🏫 GRADE 6
Maria Reina M. Buenavista
09972950244

Para sa iba pang update, bisitahin ang ating facebook page at school website.

Title Image by Cool Text: Free Graphics GeneratorEdit Image

Leave a Comment