DES1 Enrolment Scheme

DES1 Enrolment Scheme

Simulan na ang pagpapalista para sa taong panuruan 2020-2021.

Alinman sa mga ito ay maaari mong piliin upang makapagpalista para sa inyong anak.

☑️ENROLMENT HOTLINE
Talaan ng numero na maaaring i-text o tawagan https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=549001482442215&id=353046315371067

☑️ ONLINE FORM
Magpunta lamang sa link na ito

☑️ TELETINDAHAN
(hintayin ang post para dito)

☑️ PHYSICAL PLATFORMS
Maaaring makakuha ng kopya ng Enrolment and Survey Form sa paaralan at Barangay Hall (simula sa June 15)


Para sa mga nag-enroll noong May 30-June 2, maaari na ninyong malaman kung nairecord na ang inyong enrolment online.
Magpunta lamang sa

Title Image by Cool Text: Free Graphics GeneratorEdit Image