Brigada Eskwela 2020

Brigada Eskwela 2020

Simula na ng Brigada Eskwela!

Taliwas sa ating nakasanayan na paglilinis at pagsasaayos ng mga kagamitan sa paaralan, ang ating Brigada Eskwela 2020 ay nakatuon sa mga programa upang maipagpapatuloy ng mga bata ang kanilang pag-aaral kahit sa panahon ng pandemya.

“Pagpapanatili ng Bayanihan Tungo sa Kalidad na Edukasyon para sa Kabataan”

Ang mga guro, mag-aaral, magulang at iba pang miyembro ng ating pamayanan ay magtutulong-tulong upang ito ay maisakatuparan!

Title Image by Cool Text: Free Graphics GeneratorEdit Image

Leave a Comment