DES 1 WINS – 2 Star Approach

DES 1 WINS - 2 Star Approach

Pagbati sa ating paaralan, punongguro Bb. Fe FE Angeles Reyes at WINS Coordinator G. Dariel Jhon Tampilic Lpt sa pagkamit ng 2-Star Approach for Water, Sanitation and Hygiene in Schools (WinS) para sa FY 2019 at 2020.
Lubos na pasasalamat ang aming naisa ipahatid sa lahat ng nakiisa upang makamit ito.