DES 1 WINS – 2 Star Approach

DES 1 WINS - 2 Star Approach

Pagbati sa ating paaralan, punongguro Bb. Fe FE Angeles Reyes at WINS Coordinator G. Dariel Jhon Tampilic Lpt sa pagkamit ng 2-Star Approach for Water, Sanitation and Hygiene in Schools (WinS) para sa FY 2019 at 2020.
Lubos na pasasalamat ang aming naisa ipahatid sa lahat ng nakiisa upang makamit ito.

Leave a Comment