State of the School Address 2019

 

SOSA 2019

Isa muling pagpupulong kasama ng mga magulang, guro at punungguro ang ginanap nitong Abril 5, 2018. Dito ay isinagawa ng punungguro ang kanyang SOSA o State of the School Address. Ipinahayag niya sa mga magulang ang mga datos kaugnay ng kalagayan at mga programa ng paaralan.  

Leave a Comment