Earthquake Drill February 21, 2019

Earthquake Drill

February 21, 2019

Upang masiguro ang kahandaan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan, ang DES-I ay nakiisa sa kauna-unahang Nationwide Earthquake Drill nito lamang Pebrero 21, 2019. Gamit ang mga head cover na gawa sa basahan ay mahinahong lumabas ang lahat ng nasa paaralan nang marinig ang tunog ng bell bilang hudyat. Kaugnay nito ay ipinakita rin ang tamang paraan ng pagliligtas sa isang mag-aaral kung sakaling may maaksidente at kinakailangan ng tulong sa paglikas. 

Leave a Comment