EARLY REGISTRATION FOR SY 2023-2024

 

Bilang paghahanda sa pagbubukas ng SY 2023-2024 ang DAMPALIT ELEMENTARY SCHOOL-I ay magsasagawa ng “𝑬𝒂𝒓𝒍𝒚 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏”. Inaanyayahan ang mga magulang o guardian ng mga batang magpapalista sa:

✔Kindergarten: Mga batang limang (5) taong gulang sa o bago mag Oktubre 31, 2023 (DepEd Order No. 47, s. 2016/DepEd Order No. 20, s. 2018)

✔Grade 1: Mga batang nakapagtapos ng Kindergarten sa S.Y. 2021-2022 (mga batang Kindergarten ngayon).

✔Balik-Aral: Mga batang nagnanais bumalik sa pag-aaral.

MGA REQUIREMENTS:

👉🏼 Kindergarten

▪️ Photocopy ng PSA Birth Certificate

▪️ Enrolment Form

👉🏼Grade 1

▪️ Kinder Report Card with LRN

▪️ Photocopy ng PSA Birth Certificate

▪️ Enrolment Form

👉🏼Balik-Aral

▪️ Report Card (galing sa huling baitang na pinanggalingan)

Kung may katanungan at nais na linawin, maaaring bisitahin ang Facebook page ng paaralan.

PAALALA”

🔴Lahat ng mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 6 na kasalukuyang naka-enrol ngayong taon ay hindi na kailangang magpalista.

Sa mga nais magpalista, magsadya lamang po sa ating paaralan at:

☑️Siguraduhin lamang na sumusunod sa mga safety protocols na ipinapatupad sa ating paaralan.

☑️Palaging magsuot ng facemask.

☑️Magdala ng sariling ballpen.

Maaari rin kayong magpalista online.

I-click lamang ang link na ito at sagutan ang Online Registration Form.

https://bit.ly/des1earlyreg2023

Maraming Salamat po!

“MAKAPAG-ARAL AY KARAPATAN MO! MAGPALISTA NGAYONG MAYO!”

Leave a Comment