Brigada Eskwela 2021

Brigada Eskwela 2021

HALINA’T MAKIISA SA ATING BRIGADA ESKWELA 2021!
Tema: “Bayanihan sa Paaralan”
mula August 3 – September 30, 2021
Muli po kaming kumakatok sa inyong mga puso para sa inyong pagsuporta at tulong upang mapaghandaan ang pagbubukas ng klase.
Para sa mga nais tumulong o magbigay ng donasyon, makipag-ugnayan lamang sa nga sumusunod na contact information.
FB PAGE: Dampalit Elementary School 1
Tel. No.: 8441-60-23
Email Address: dampalites1.malaboncity@deped.gov.ph
Focal Person: 0955 3474426