USB-OTG Flash Drive FQAs (Frequently Asked Questions)

PARA SA IBA PANG KATANUNGAN:
Ipadala ang inyong mensahe at katanungan sa ating Facebook page.
Ang ating Facebook Help Desk ang magsasabi sa inyo kung kailangan na po ninyong magtungo sa paaralan para sa personal na inspeksyon ng USB-OTG Flash Drive.