Online Learning gamit ang DepEd Commons

Online Learning gamit ang DepEd Commons

Hindi hadlang ang Community Quarantine para maipagpatuloy ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral ng Dampalit Elementary School – I ! 🥰🥰
Ilan lamang ito sa mga larawang ipinadala ng mga mag-aaral habang nag-eenjoy sa pagrereview at paglalaro gamit ang Deped Commons.
Maraming salamat sa mga tagapag-alaga at magulang na gumagabay sa mga mag-aaral na ito upang patuloy na matuto kahit nasa tahanan.
Hindi mo pa nasubukan? iclick lamang ang LINK na ito 👇👇👇👇👇
http://commons.deped.gov.ph
#DepEdCommons
#SulongEduKalidad
#distantlearning
#oneDES1

see more photos here.

  

Image by Cool Text: Free Graphics GeneratorEdit Image