NOTICE OF HOLIDAY – February 12, 2021

[BASAHIN] Idineklara ng Palasyo ng Malakanyáng ang ika-12 ng Pebrero 2021 na isang special non-working holiday kaalinsunod ng pagdiriwang ng Chinese New Year.
Para sa karagdagang impormasyon, i-click ang link sa ibaba.