EARLY REGISTRATION FOR SY 2021-202

EARLY REGISTRATION FOR SY 2021-2022

ONLINE REGISTRATION LINK: bit.ly/des1enroll2021
Basahin ang mga importanteng paalala para sa pagpaparehistro:
KINDER
– 5 years old on or before October 31st
GRADE 1
-Kinder completer in DepEd accredited schools
or Kinder pupils of this SY 2020-2021 in DepEd accredited schools
GRADE 2 – GRADE 6
-Considered Pre-registered and will not need to participate in the early registration.
Dokumento na kailangan isumite:
KINDER
-Photocopy ng PSA Birth Certificate o Baptismal Certificate
GRADE 1
-Photocopy ng PSA Birth certificate o ano mang dokumento na naglalaman ng mga detalye ng mag-aaral na kailangan para sa pagpapatala.