Buwan ng Wika 2019

Buwan ng Wika 2019

 

Pormal na binuksan ang Selebrasyon ng Buwan ng Wika 2019 na may paksang “Wikang Katutubo: Tungo sa bansang Filipino” sa ating mahal na paaralan na nilahukan ng mga mag aaral mula sa ikaapat hanggang ika-anim na baitang sa mga sumusunod na patimpalak:

Madulang pagkukwento
Iispel Mo
Sulkas-tula
Pagguhit ng Poster
Kuwentong may Kuwenta
Salitatrato

Nagkaroon rin ng maikling video viewing tungkol sa kasaysayan ng Wikang Filipino sa antas ng elementarya mula sa ikaanim na baitang.

Ang pampinid na palatuntunan, kasabay ng Paligsahan sa Pag-awit ng kundiman ng kinder at grade 1, SALITRATO at paggawad ng sertipiko sa mga nagsipagwagi sa mga patimpalak ay sa darating na Agosto 29, 9:00 ng umaga.

Isang maligayang buwan ng wikang pambansa!

   

 

— Ms. M. Magwili